Safetica 9.8: Skuteczne wykrywanie i śledzenie

Nowa wersja Safetica 9.8

Jesienne wydanie Safetica 9.8 skupia się na najbardziej krytycznej części bezpieczeństwa danych, wykrywaniu i badaniu incydentów związanych z danymi. Dodane zostały nowe, potężne możliwości, a reszta produktu podzielona została na podstawie zapotrzebowania na poziom reakcji.

Optymalizacja pod kątem poziomów wykrywania i reagowania

Safetica Discovery dla lepszego wykrywania wrażliwych danych na potrzeby kompleksowego audytu firmy

Safetica Protection do zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych, ich dochodzeń i reagowania

Safetica Enterprise z wybranymi przypadkami użycia dla przedsiębiorstw i zaawansowaną automatyzacją wykrywania i reagowania

Dodatkowy moduł Safetica UEBA oferuje skupienie się na zachowaniu użytkowników (i może być powiązany z głównymi poziomami produktów w wybranych regionach)

Ulepszone wykrywanie incydentów

Wykrywaj poufne dane przesyłane do sieciowych udziałów plików

Wykrywaj określone typy plików za pomocą nowych zasad DLP na podstawie atrybutów plików

Wykryj zaszyfrowane Azure Information Protection i ich klasyfikację

Wykrywaj nowe kanały przepływu danych w systemie macOS, na przykład przesyłanie lub wysyłanie przez komunikator

Ulepszone dochodzenie i reagowanie

Twórz kopie w tle plików incydentów w celu dalszego badania incydentów związanych z bezpieczeństwem danych

Wykrywaj i chroń operacje na plikach na urządzeniach przenośnych z systemem Windows (smartfony i urządzenia multimedialne)

Udoskonalone możliwości przedsiębiorstwa

Safetica Mobile: nowy „w pełni zarządzany” tryb urządzenia dla urządzeń firmowych

Rozszerzony cykl życia użytkowników i komputerów Active Directory

Ulepszona wydajność zaplecza i bazy danych dla środowisk dużych firm