Safetica 9.1: Dane wrażliwe i poczta e-mail w chmurze pod kontrolą

Nadchodzi nowa wersja rozwiązania do ochrony wrażliwych danych, Safetica 9.1!

Pokażemy, jak odkryć ryzyko w Office 365 Exchange Online. Dzięki nowym regułom możesz teraz lepiej identyfikować poufne treści w swojej firmie. Safetica 9.1 to również wiele innych ulepszeń, które poprawią bezpieczeństwo Twojej firmy.

Zwiększ wykrywanie treści

Wykrywanie i ochrona poufnych treści słusznie jest jednym z najważniejszych sposobów zabezpieczania dokumentów biznesowych za pomocą Safetica DLP. Dlatego stale doskonalimy możliwości, dokładność i szybkość rozwiązań Safetica.

Safetica 9.1 zapewnia znaczną poprawę kategoryzacji wrażliwych treści w Twojej firmie. Możesz teraz tworzyć elastyczne polityki, komponując reguły AND i OR. Na przykład można określić, że dokument jest wrażliwy, jeśli zawiera osobisty numer identyfikacyjny i identyfikator klienta lub jeśli jest to dokument finansowy zawierający numer karty i numer konta. Aby skupić się tylko na przesyłaniu wrażliwych danych, możesz teraz ustawić minimalny próg liczby wykrytych wystąpień treści dla każdej reguły osobno.

Przygotuj się na nowe możliwości

Safetica 9.1 ma wiele innych ulepszeń i poprawek błędów, które pomogą ci stworzyć bezpieczne środowisko pracy:

  • Standaryzacja klasyfikacji e-mailowej ułatwia integrację z bramami e-mail innych firm
  • WebSafetica i audyt bezpieczeństwa zapewniają jasny i szczegółowy obraz incydentów bezpieczeństwa oraz bardziej wyczerpujące informacje o zagrożeniach
  • Zwiększona ochrona przed atakami na Safetica Management Server
  • WebSafetica i punkty końcowe obsługują teraz język chiński
  • Ulepszona identyfikacja i zarządzanie ułatwiają zarządzanie użytkownikami w dużych organizacjach