Case study Safetica – Gyncentrum

Gyncentrum zgłosiło się z prośbą o przedstawienie kompleksowego rozwiązania, które pozwoli w pełni zabezpieczyć ich Klinikę przed nieautoryzowanym wyciekiem danych. Chodziło przede wszystkim o dane osobowe, w tym również dane wrażliwe pacjentów, mailingowe bazy danych, dane osobowe pracowników, wyniki badań klinicznych, obowiązujące w Klinice procesy i procedury oraz poufne raporty . Wdrożenie rozwiązania DLP Safetica dało możliwość wykonania audytu, który pokazał wszystkie potencjalne i możliwe sposoby dostępu do danych. Kolejnym krokiem było wprowadzenie ustawień w konsoli Safetica i zapewnienie kompletnej ochrony przed wyciekiem danych.

W taki sposób powstało case study z kliniką Gyncentrum, w którym znajdziesz wypowiedź Pawła Czerwińskiego, właściciela GynCentrum