Safetica została Złotym Partnerem Microsoft

Jeszcze sprawniejszy rozwój Zdobycie złotego partnerstwa Microsoft to owoc współpracy technologicznej i biznesowej firmy Safetica i Microsoft. Poziom zdobytych przez Safetica kompetencji DevOps zaowocował bardziej wydajnym rozwojem aplikacji z wykorzystaniem …