Poprzez aktywne polityki bezpieczeństwa w konsoli Safetica Management Console oraz rozwiązanie Safetica Endpoint Client na stacjach roboczych, spełniasz prawne wymogi przetwarzania i wykorzystania danych wrażliwych. Ustaw reguły w konsoli na stacji roboczej, a potem monitoruj je online narzędziem WebSafetica.