Po zdefiniowaniu stref bezpieczenstwa danych i umieszczeniu w nich plików Safetica dyskretnie sprawdza kazda interakcje uzytkowników z tymi plikami, a w przypadku operacji zabronionej blokuje i loguje zdarzenie. W zdefiniowanych sytuacjach wysyła równiez e-mailem powiadomienie np. do administratora bezpieczenstwa informacji (ABI).