Menedżerowie mogą otrzymywać regularne raporty aktywności poszczególnych użytkowników oraz ich grup.

Raporty mogą być dostarczane na skrzynkę e-mail, przeglądane w konsoli Safetica lub usłudze WebSafetica.